shuaib chaliyam

"You talkin' to me? You talkin' to me? You talkin' to me? Well, who the hell else are you talkin' to? You talkin' to me? Well, I'm the only one here. Who the f–k do you think you're talkin' to?"

Tag Archives: comedy

66.Xala (1975) dir:Ousmane Sembene genre:Comedy

അഴിമതിയും ആഭ്യന്തര കലഹങ്ങളും നിറഞ്ഞ ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിൽ നിന്നുള്ള സിനിമകൾ പുറം ലോകത്തു വളരെ കുറച്ചു ശ്രദ്ധ മാത്രമേ കിട്ടാറുള്ളൂ.ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ സിനിമകൾക്കു വരെ ഇടം കിട്ടുമ്പോഴും ആഫ്രിക്കൻ സിനിമകൾ തഴയപ്പെടാറാണ് ഉള്ളത്,പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ സൗന്ദര്യ ബോധത്തിൽ കറുപ്പ് എന്നത് സൗന്ദര്യമില്ലായ്മയുടെയും പരിഹാസങ്ങൾക്കും മാത്രമുള്ള ഒന്നായി മാറുമ്പോൾ.ഈ ആഫ്രിക്കൻ സിനിമയുടെ ശൈലി നിർണയിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കു വഹിച്ച നോവലിസ്റ്റ്ഉം കൂടി ആയ Ousmane Sembene യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉള്ള ഒരു കൂട്ടം സംവിധായകരിലൂടെ ആണ്.അദ്ദേഹം സംവിധാനം ചെയ്ത Xala സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര സെനഗൽ ലെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക കൊള്ളരുതായ്മകളെ ആക്ഷേപഹാസ്യത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്.
സിനിമ തുടങ്ങുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ആഘോഷത്തിൽ നിന്നാണ്,അവിടെയുള്ള പരമ്പരാഗതമായ വസ്ത്രം ധരിച്ച ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സ് ലേക്ക് കയറുകയും അവിടെയുള്ള വെള്ളക്കാരന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ച് പ്രതിനിധികളെയും അവരുടെ അവശേഷിപ്പുകളായ പ്രതിമകളെയും പുറം തള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു.പിന്നീട് ഇതേ ആളുകൾ പാശ്ചാത്യ ശൈലിയിൽ കോട്ടും സ്യൂട്ടും ഇട്ടു വന്നു മുൻപ് ഫ്രഞ്ച് പ്രതിമ വെച്ചിട്ടത് അവരിൽ തന്നെ ഉള്ള പ്രസിഡന്റ് ന്റെ കോട്ടും സ്യൂട്ടും ഇട്ട ഫോട്ടോ വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.african socialism പോലുള്ള മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിയ ഇവരുടെ ഇടയിലേക്ക് മുൻപ് പുറത്താക്കിയ ഫ്രഞ്ച് പ്രതിനിധി ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സ് ലേക്ക് കയറി വന്നു ഓരോരുത്തർക്കും suit-case വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു,ക്യാഷ് നിറഞ്ഞ suit-case സ്വീകരിക്കുന്ന അവർ തങ്ങൾക്കു ഇത് തന്ന ആ ഫ്രഞ്ച് പ്രതിനിധിക്കു നില്ക്കാൻ അവിടെ അവസരം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.ഇതേ രംഗത്തിൽ തന്നെ el hadji എന്ന മുഖ്യ കഥാപാത്രത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ കല്യാണത്തെ അവിടെ പ്രസിഡന്റ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.വളരെ വിലപിടിപ്പു ഏറിയതും കാർ അടക്കമുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുത്തു നടത്തുന്ന ഈ കല്യാണത്തിനു തുറന്ന എതിർപ്പ് ഒന്നും പ്രകടിപ്പിക്കാത്ത adja awa യും,ഈ വിവാഹം ഒന്നാം ഭാര്യക്കു തന്നോടുള്ള അസൂയ കൊണ്ട് El hadji യെ കൊണ്ട് കഴിപ്പിക്കുന്ന വിവാഹമാണ് എന്ന് ധരിച്ചിരിക്കുന്ന oumi എന്ന രണ്ടാം ഭാര്യയെയും നമ്മുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.പക്ഷെ ഇതിനെ തുറന്നു എതിർക്കുന്ന Rama എന്ന ആദ്യ ഭാര്യയിലെ പെൺകുട്ടിയെയും അവളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന El hadji യെയും നാം കാണുകയും ചെയ്യുന്നു.ആഡംബരം നിറഞ്ഞതും വർണശബളമായതും ആയ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു രാത്രിയിൽ El hadji താൻ ഷണ്ഡനായി പോയ വിവരം അറിയുകയും ചെയ്യുന്നു.അത് xala(ശാപം) കാരണമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന El hadji യുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ ആണ് സിനിമ തുടർന്ന് പോകുന്നത്.
തന്റെ പൗരുഷത്തിനു ഏറ്റ കനത്ത തിരിച്ചടിയിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്ന El hadji യുടെ അവസ്ഥ ഹാസ്യം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.ഇതേ സമയം തന്റെ business അടക്കം കോട്ടം തട്ടുന്ന El hadji യെ കാണിക്കുന്ന സിനിമ സെനഗൽ അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്രിക്കയെ അതിന്റെ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ യാഥാർഥ്യത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ.തന്റെ Xala മാറി കിട്ടാൻ പല മന്ത്രവാദികളുടെ അടുത്ത് പോകുന്ന El hadji അതിനു വേണ്ടി കാശും ചിലവാക്കുന്നു.ഇതിൽ ഒരു മന്ത്രവാദിയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്ത് ആയ പ്രസിഡന്റ് കൂടി ആണ്.ഡൌൺ to ഹിൽ character arc ആണ് ഇവിടെ El hadjiയുടേത് സിനിമ തുടങ്ങുമ്പോൾ സ്വതന്ത്രാനന്തര സെനഗൽ ലെ ഭരണത്തിലേക്കു എത്തിപ്പെടുന്ന ബൂർഷ്വയുടെ രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന El hadji ഫ്രഞ്ച് സംസ്കാരത്തെ അന്ധമായി പിന്തുടരുകയും പക്ഷെ തന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം തന്റെ സംസ്കാരത്തിലേക്കു ഊളിയിടുന്ന ഇരട്ടതാപ്പും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരാളാണ്.ഇന്ത്യയടക്കമുള്ള വികസ്വര മൂന്നാം ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ കണ്ടു വരുന്ന ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഇരട്ടത്താപ്പ് കാണിക്കുന്ന റൂളിംഗ് ക്ലാസ് നെ തന്നെ ആണ് ഇവിടെ El hadji യിലൂടെ സംവിധായകൻ പ്രശ്നവത്കരിക്കുന്നത്.
ഈ സിനിമയിലെ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങൾ റിയാലിറ്റി യിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് തന്നെ സിനിമയെ symbolic ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.ആദ്യ ഭാര്യ awa തന്റെ സംസ്കാരത്തിലും മതത്തിലും ഊന്നി ഭർത്താവിന്റെ വിവാഹത്തെ പോലും എതിർക്കാതെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ ആണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.awa patriarchal ഇസ്ലാമിക് സൊസൈറ്റിയിലെ സ്ത്രീകളുടെ ഉത്തമ പ്രതീകമാണ്,എന്തിനാണ് മൂന്നാം വിവാഹത്തിന് പോകുന്നത് എന്ന് മകൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതെ സൊസൈറ്റിക്കു വഴങ്ങി കൊണ്ട് ഉത്തരം പറയുന്ന awa യെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്.ഇതേ സമയം awa തന്റെ ഒന്നാം ഭാര്യ എന്ന ഇസ്ലാമിക കല്യാണത്തിന്റെ കീഴ്വഴക്കങ്ങളിലൂടെ കിട്ടിയ അധികാരത്തെ El hadji യുടെ രണ്ടാം ഭാര്യയുടെ മേൽ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.തന്റെ ഭർത്താവിനോട് പണമൊന്നും അധികം വാങ്ങാതെ അയാളെ ചോദ്യം ചെയ്യാതെ കഴിയുന്ന awa രണ്ടാം ഭാര്യയായ oumi യിൽ അടക്കം മൂന്നാം വിവാഹം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതം ഉള്കൊള്ളുന്നുമുണ്ട്.
രണ്ടാം ഭാര്യയായ oumi awa യുടെ നേര് വിപരീതമാണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം.വളരെ മോഡേൺ ആയി വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന oumi ഭർത്താവിൽ നിന്ന് പണം വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.oumi തന്റെ യുവത്വത്തിലും സൗന്ദര്യത്തിലും അതീവ ശ്രദ്ധ പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ആണ്.ലൈംഗികപരമായ തന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ പോലും വളരെ കർക്കശമായ രീതിയിൽ തന്നെ ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്ന oumi ഒരു രംഗത്തിൽ ഷണ്ഡനായ El hadji യോട് “It’s my turn. I want you at the house tonight. You know I am always ready.” ഇങ്ങനെ പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.നിർബന്ധപൂർവം El hadji യിൽ നിന്ന് പണം വാങ്ങുന്ന oumi തന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് നിലനിർത്തുന്നുമുണ്ട്.El hadji ക്കു ലൈംഗികപരമായും സാമ്പതികപരമായും ഉള്ള തന്റെ ആവശ്യങ്ങളെ നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ oumi തന്റെ വിലപിടിപ്പുള്ള എല്ല സാധനങ്ങളും ആയി നാട് വിടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
El hadji യുടെ മൂന്നാം ഭാര്യയായ N’gone അയാളുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ന്റെ സിംബൽ ആയിട്ടാണ് സിനിമയിൽ ഉയർന്നു വരുന്നത്.ഭാര്യമാരുടെ എണ്ണവും അവരുടെ കന്യകത്വവും എല്ലാം patriarchal സൊസൈറ്റി യിൽ തലയെടുപ്പ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തെ ഇവിടെ വരച്ചു കാട്ടുന്നത്.തന്റെ സഹപ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ ഉള്ള ചർച്ചയിൽ “My first wife was a virgin and so was my second.”എന്ന് പറയുന്ന El hadji യിലൂടെ കാണിക്കുന്നത്.N’gone ഒരു ലൈംഗിക ഉപകരണം ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു കഥാപാത്ര വികസനം മാത്രമേ സംവിധായകൻ നല്കുന്നുള്ളൂ.അതിന്റെയൊപ്പം തന്നെ നീണ്ട ഘോഷയാത്ര പോലെ വന്ന സമ്മാന കാറും ഒക്കെ ആണ് N’gone El hadji ലൈംഗിക സാമ്പത്തിക നിലവാരത്തിന്റെ ആകെ തുക ആക്കി മാറ്റുന്നത്.El hadji യുടെ ഷണ്ഡത്വം യഥാർത്ഥത്തിൽ തന്റെ സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക മുരടിപ്പ് തന്നെ ആയിട്ട് വേണം വിലയിരുത്താൻ.
Rama എന്ന ആദ്യ ഭാര്യയിലെ പെൺകുട്ടി ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്,ഒരേ സമയം തന്റെ ഉപ്പയായ El hadji യുടെ ബഹുഭാര്യത്വത്തെ എതിർക്കുകയും മരുവശത് തന്റെ പരമ്പരാഗതമായ രീതികൾ പലതിലും കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്.തന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി പാശ്ചാത്യ ചിന്തയെ കടമെടുക്കുന്ന Rama,പമ്പരാഗതമായ ഒന്നിന്റെ നല്ല വശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു വിധ ബുദ്ധിമുട്ടു കാണിക്കുന്നുമില്ല.പമ്പരാഗതമായ ഭാഷ wolof സംസാരിക്കുന്ന Rama,consumerism കാരണം കുത്തക കമ്പനി കളുടെ ഉത്പന്നങ്ങളോട് ഉണ്ടാകുന്ന ആകര്ഷകത്വം അത് നൽകുന്ന സ്റ്റാറ്റസ് നേയും Rama എതിർക്കുന്നുണ്ട്.
ഇതിൽ ഈ നാല് സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളും ആഫ്രിക്കൻ ചരിത്രത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളെ ആണ് നിർവചിക്കുന്നത്.ആഫ്രിക്കയുടെ തനത് സംസ്കാരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന awa യും പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരത്തിന്റെ അന്ധമായ പിന്തുടരുന്ന oumi യും ആഫ്രിക്ക യുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്വതന്ത്രാനന്തര ആഫ്രിക്ക യിൽ ഉടലെടുത്ത ബൂർഷ്വ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ അമിതമായ ആർത്തിയുടെയും മുന്നിൽ വെറും ഉപകരണമായി മാറുന്ന ഒന്നിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് N’gone.ഇതിൽ മൂന്നിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി സംവിധായകൻ Rama യെ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നത്.samori ture, cabral തുടങ്ങിയ ആഫ്രിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരസേനാനികളുടെ ഫോട്ടോ പതിച്ച റൂമിൽ ചാപ്ലിൻ ഉം ഉണ്ടെന്ന വസ്തുത ആണ് Rama യെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത്.El hadji യുടെ ബഹുഭാര്യത്വത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന Rama അതെ രൂപത്തിൽ തന്നെ കുത്തക ബ്രാൻഡ് കളോട് ഉം ഫ്രഞ്ച് ഭാഷയോടും El hadji ക്കു ഉള്ള അഭിനിവേശത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.Rama യിൽ ആണ് സംവിധായകൻ ആഫ്രിക്ക യുടെ ഭാവി എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് വേണം കരുതാൻ.El hadji യോട് അയാളുടെ ഗോഡൗൺ ൽ വെച്ച് സംസാരിക്കുന്ന Rama ക്കു പിന്നിൽ Rama യുടെ ഡ്രെസ്സിന്റെ കളർനു സമാനമായ അതിർത്തികൾ അടയാളപ്പെടുത്താത്ത ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തെ കൊണ്ട് വെച്ച സംവിധായകൻ ഒരേ സമയം pan african ചിന്തയെ ഉണർത്തുകയും തങ്ങളുടെ ഭാവി പുരോഗമനപരമായ രീതിയിൽ പാരമ്പര്യത്തെയും പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരത്തെയും സമീപിച്ചാൽ മാത്രമേ ഫ്രഞ്ച് ആധിപത്യത്തിന്റെ പാവകളായി മാറിയ പുതിയ റൂളിംഗ് ക്ലാസ് ൽ നിന്ന് മോചനം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്ന് തന്നെ ആണ് പറയുന്നത്.
ഈ സിനിമയിൽ വളരെ സിനിമാറ്റിക് ആയ ഒരു രംഗമുണ്ട് El hadji യുടെ കല്യാണ ദിവസം ഒരു വാതിലിനു അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും നിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഡെപ്യൂട്ടി യും മിനിസ്റ്റർ ഉം

Deputy: Mr. Minister, after you.

Minister: No, Mr. Deputy, after you.

Deputy: No, Minister, you are the government representative.

Minister: But you represent the people.

Deputy: I will wait.

Minister and Deputy: Let us wait.

ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുകയും അതിനിടയിലൂടെ ഒരു വേലക്കാരൻ വെള്ളം കൊണ്ട് അതെ ഡോർ ലൂടെ കടന്നു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു,ഈ രംഗത്തിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തു പാചകം ചെയ്ത ഇറച്ചി മുറിക്കുന്നതിലേക്കും കട്ട് ചെയ്തു കേക്ക് പങ്കുവെക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലേക്കും പോകുന്നു.സ്വതന്ത്രാനന്തര ആഫ്രിക്കയിൽ രൂപപ്പെട്ട റൂളിംഗ് ക്ലാസ് ആണ് ആഫ്രിക്കയെ മുറിച്ചെടുത്തത് എന്നും താഴെക്കിടയിൽ ഉള്ളവർ ഇതിൽ നിരപരാധിയാണ് എന്നും വ്യക്തമായ സിനിമാറ്റിക് ആയിട്ട് സംവിധായകൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ രംഗങ്ങളിലൂടെ.
റിയലിസ്റ്റിക് ശൈലിയിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് symbolic ആയിട്ടുള്ള വഴിയേ കൊത്തിയെടുത്ത സംവിധായകൻ Ousmane Sembène തന്റെ സിനിമയെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് വിവിധ ചിന്തകളുടെ വൈരുദ്ധ്യാത്മക സംഘര്ഷത്തിലൂടെ ആണ് .വർഗ സംഘർഷത്തെയും ആഫ്രിക്കൻ റൂളിംഗ് ക്ലാസ് നേയും അവയെ നിയന്ത്രിച്ച ഫ്രഞ്ച് ആധിപത്യത്തെയും വരച്ചു കാട്ടുന്നതിൽ ഈ ആക്ഷേപ ഹാസ്യ സിനിമ വിജയിക്കുന്നുണ്ട്.അഭിനയത്തിൽ കുറച്ചു പോരായ്മകൾ കടന്നു വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനെ സംവിധാനത്തിലൂടെ ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ട്.ആഫ്രിക്കയുടെ തനത് സംഗീതം ഉപയോഗിക്കുന്ന സിനിമയുടെ സംഗീതവും മികച്ചതാണ്.ആഫ്രിക്കൻ സിനിമയിലെ മികച്ച സിനിമകളിൽ ഒന്നായ ഇത് കാണേണ്ട ഒന്നാണ്.

Advertisements

63.Jaane Bhi Do Yaaro (1983) dir:Kundan Shah genre:Comedy, Drama

കെടുകാര്യസ്ഥതയും അഴിമതിയും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ ഭരണകൂടങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സ്ഥിരം കാഴ്ചയായി മാറുകയാണ്,അത് ഗ്രാമ സഭ മുതൽ കേന്ദ്രം വരെയും പടർന്നു പന്തലിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്.ജനത്തിന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകളെക്കാൾ കൂടുതൽ ചർച്ച മറ്റു പല കാര്യങ്ങളിലേക്ക് തിരിയുകയും,ഇത് മുതലെടുത്തു ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ജനതയെ ചൂഷണത്തിന് വിധേയമാക്കുന്നത് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളിൽ ന്യൂനപക്ഷമായ  മുതലാളിമാർ ആണ് എന്ന സത്യം നമുക്ക് വിസ്മരിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്.ഇവർക്ക് ഒത്താശ ചെയ്യുന്നത് പ്രഭുത്വത്തിന്റെ സുഖം അനുഭവിക്കുന്ന ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സ് നു വലിയ പങ്കുണ്ടെന്നു എന്ന കാര്യം പരസ്യമായ രഹസ്യമാണ്.അതിന്റെ മുകളിൽ രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥിതിയും സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ ഉം ജനങ്ങളുടെ മുകളിൽ ചെലുത്തുന്ന സമ്മർദ്ദവും കൂടി ആകുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതത്തിന്റെ പൂർണത വരുകയും ചെയ്യും.ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ജാതിവ്യവസ്ഥ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെ കുറെ കൂടി സങ്കീര്ണമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.ഇന്ത്യൻ പാരലൽ സിനിമ ഇങ്ങനെ അരികുവത്കരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ജീവിതത്തെ നോക്കി കാണുന്നതിൽ വലിയൊരു പങ്കു വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.ഇന്ത്യൻ പാരലൽ സിനിമ യാഥാർത്ഥ്യതിനോട് പരമാവധി സത്യസന്ധത പുലർത്താനുള്ള ശ്രമമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ ഉയർന്നു വന്നത് അതുകൊണ്ടു അതിൽ കണ്ടു വരുന്ന റിയലിസം കൊണ്ട് ആണ് ജനങ്ങൾകിടയിൽ പ്രശസ്തമായത്.ഇതിൽ നിന്ന് വേറിട്ട ശൈലിയിലൂടെ ജനം അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ആയ അഴിമതിയും കെടുകാര്യസ്ഥതയും അതിന്റെ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ വിട്ടു വീഴ്ചകൾ കുറച്ചു നർമത്തിൽ ചാലിച്ചു അവതരിപ്പിച്ച വേറിട്ട രണ്ടു സിനിമകളാണ് കെ ജി ജോർജ് ന്റെ പഞ്ചവടി പാലവും കുന്ദൻ ഷാ യുടെ ജാനേ ഭി ദോ യാരോ യും.ഹിന്ദിയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കോമഡി സിനിമകളിൽ ഒന്നായ ജാനേ ഭി ദോ യാരോ വന്നിട്ട് 34 വര്ഷം ആകുമ്പോൾ പോലും ഈ സിനിമ കാലഹരണപ്പെടുന്നില്ല.

ജാനേ ഭി ദോ യാരോ യുടെ പ്ലോട്ട് ലേക്ക് കടന്നാൽ സത്യസന്ധമായി പണം സമ്പാദിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരായ വിനോദ് ചോപ്രയും സുധിർ മിശ്രയും കൂടെ ചേർന്ന് മുംബൈയിലെ തിരക്കേറിയ സ്ഥലത്തു ഒരു പുതിയ സ്റ്റുഡിയോ ആരംഭിക്കുന്നു.നിർഭാഗ്യവശാൽ അവരുടെ സ്റ്റുഡിയോയുടെ ഉദ്ഘാടന ദിവസം തന്നെ അതെ സ്ഥലത്തു മറ്റൊരു സ്റ്റുഡിയോ ഉദ്ഘാടനം നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.അവർ വിനോദ് ന്റെയും സുധിർ ന്റെയും ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങു അലങ്കോലമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.പിന്നീട് നമ്മൾ അറിയുന്നത് ഈ സ്റ്റുഡിയോ മുംബൈ ഒരു പണക്കാരനും ലാഭക്കൊതി മൂത്ത ആളുമായ തർനേജയുടെ ആണെന്നും അവർ khabardar എന്ന മാഗസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൈകടത്താൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയതുമാണെന്നു മനസിലാക്കുന്നു.അതേസമയം ഈ സ്റ്റുഡിയോ വിനോദ് നും സുധിർ നും കച്ചവടം ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.തർനേജയും മറ്റൊരു builder ആയ അഹുജയും പരസ്പരം സർക്കാർ ടെൻഡർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മത്സരിക്കുകയാണ് ഇതിനു വേണ്ടി രണ്ടു പേരും മുനിസിപ്പൽ കമ്മിഷണർ ഡിമെല്ലോ യെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.തർനേജയുമായി ഡിമെല്ലോ സംസാരിക്കുന്ന ഫോട്ടോയിൽ പകർത്താൻ വേണ്ടി khabardar മാഗസിൻ എഡിറ്റർ ശോഭ സെൻ വിനോദ്നേയും സുധിർനേയും ഏൽപ്പിക്കുന്നു.
ഈ അന്വേഷണത്തിനു ഇടയ്ക്കു ഫോട്ടോ മത്സരത്തിന് വേണ്ടി ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ഇവർ ആ ഫോട്ടോ യിൽ നിന്ന് ഒരു കൊലപാതകം കണ്ടു പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.ശവത്തെ അന്വേഷിച്ചു അവർ ഫോട്ടോ എടുത്ത അന്റോണിയോണി പാർക്കിൽ എത്തുമ്പോൾ ശവം ഉണ്ടാകുകയും പിന്നീട് സുധിർ പേടിച്ചു ഓടിയത് കാരണം അവരുടെ ശ്രദ്ധ തെറ്റിയ സമയത്തു ആ ശവം കാണാതെ ആവുകയും ചെയ്യുന്നു.അവിടെ നിന്ന് അവർക്കു കിട്ടുന്ന cuff linkന്റെ ജോടി പിന്നീട് തർനേജ പുതുതായി നിർമിച്ച പാലത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു.രാത്രിയിൽ അവിടെ ചെന്ന് അവർ രണ്ടു പേരും കൂടെ ഡിമെല്ലോ യുടെ ശവം കണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.പക്ഷെ വീണ്ടും ശവം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.പിന്നീട് വിനോദ് ഉം സുധിർ ഉം ആ ശവം കണ്ടെത്തുകയും പക്ഷെ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ലാഭക്കൊതി മൂത്ത മുതലാളിൽമാരും പത്രക്കാരും അടങ്ങുന്നവരുടെ ട്രാപ് ൽ പെടുന്നതുമാണ് സിനിമ പറയുന്നത്.
ഈ സിനിമയുടെ പ്ലോട്ട് വായിച്ചാൽ ഒരു സീരിയസ് സിനിമ ആയി തോന്നാം പക്ഷെ ഈ സിനിമ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ നമ്മെ ചിരിപ്പിക്കും.നമുക്കു ഓർത്തു ഓർത്തു ചിരിക്കാവുന്ന നിരവധി രംഗങ്ങളുള്ള ഈ സിനിമ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ മുഖത്തെ ആണ് കാണിക്കുന്നത്.സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരും മുതലാളിമാരും പത്രക്കാരും അടക്കമുള്ളവരുടെ അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ടിൽ വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടി വരുന്നത് സാധാരണക്കാരനാണ് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ഈ സിനിമ തുറന്നു കാട്ടുന്നുണ്ട്.തമാശ കലർന്ന അവതരണമാണ് സിനിമയിൽ എങ്കിലും അതൊരിക്കലും അകകാമ്പിനെ ബാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ ആണ് സംവിധായകൻ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഈ സിനിമ പുറത്തു വരുന്ന കാലഘട്ടം 80കളുടെ തുടക്കത്തിൽ ആണ് നെഹ്റുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന സോഷ്യലിസം അതിന്റെ ഏറ്റവും മോശം അവസ്ഥയിൽ ആയ സമയം ആയിരുന്നു.അടിയന്തരവസ്ഥയും licesnse raj, അഴിമതി,സ്വജനപക്ഷപാതം ഒക്കെ നിറഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ ഭരണ വ്യവസ്ഥയോടുള്ള ദേഷ്യം ഇന്ത്യൻ പാരലൽ സിനിമയിലും മുഖ്യ ധാര സിനിമയിലും അലയടിച്ചിരുന്നു.ഈയൊരു തരംഗത്തിൽ ആയിരുന്നു അമിതാഭ് ബച്ചൻ എന്ന താരത്തിന്റെ വളർച്ചയും നടന്നിട്ടുള്ളത്.മുഖ്യ ധാരയിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് യാഥാർഥ്യത്തെ സത്യസന്ധമായും സിനിമാറ്റിക് പോംവഴികള് ഒന്നും നല്കാതെയും ഉള്ള അവതരണം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമാണ് ഇന്ത്യൻ പാരലൽ സിനിമ.ജാനേ ഭി ദോ യാരോ യും ഒരു പോംവഴിയോ ശുഭ പര്യവസാനമോ നൽകാതെ നിർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.സിനിമയുടെ അവസാനം സാധാരണക്കാരന്റെ നിസ്സഹായ അവസ്ഥയുടെ നേർ കാഴ്ച ആയി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.ഇങ്ങനെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യം ആഗോളീകരണത്തിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പോൾ ഈ ചൂഷണ വ്യവസ്ഥിതിക്ക് കുറെ കൂടി ആഗോള മാനം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.ചൂഷണം അന്നത്തേക്കാൾ ഭീതി ഉളവാക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന സത്യം പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്, എന്ത് കൊണ്ട് ഇന്നും ഈ സിനിമയുടെ സാധ്യത  നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന അന്വേഷണത്തിൽ വലിയ പങ്കു വഹിക്കുന്നുണ്ട്.
ജാനേ ഭി ദോ യാരോ ഒട്ടനവധി സിനിമ സാഹിത്യ നാടകങ്ങളുടെ സ്വാധീനം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.keaton, ചാപ്ലിൻ,marx brothers പോലുള്ളവരുടെയും 1960ലെ czech സിനിമയിൽ നിന്നുമുള്ള കോമഡികളിൽ നിന്നുള്ള സ്വാധീനം വളരെ വ്യക്തമാണ്.ഇതിലെ പ്രധാന രംഗമായ കൊലപാതകം കണ്ടുപിടിക്കൽ അന്റോണിയോണിയുടെ ബ്ലോ അപ്പ് ൽ നിന്നും സ്വാധീനം ഉള്കൊണ്ടതാണ് ,ആ പാർക്ക് നു അന്റോണിയോണി പാർക്ക് എന്ന് പേര് നൽകി സംവിധായകൻ tribute അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.ഈ സിനിമയിൽ അവസാന രംഗം മഹാഭാരതത്തിലെ പാഞ്ചാലി വസ്ത്രാക്ഷേപം അവതരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാടക സ്റ്റേജ് ൽ ആണ് ,ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച കോമഡി sequence കളിൽ ഒന്നായ ഇത് മഹാഭാരതത്തിന്റെ മറുവായന ആയും നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്.shakespeare ന്റെ trangicomedy അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം plays എന്നറിയപ്പെടുന്നവയുടെ സ്വാധീനവും തള്ളിക്കളയാനാവില്ല.ഇതിനെ പുറമെ absurdist നാടകങ്ങൾ അടക്കമുള്ളവയുടെ കടന്നു വരവ് നമുക്ക് ജാനേ ഭി ദോ യാരോ യിൽ കാണാവുന്നതാണ്.ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇതൊരു വെറുമൊരു പകർത്തൽ ആയി മാറുന്നില്ല,ഈ സിനിമയ്ക്കു ഇവയിൽ നിന്ന് വേറിട്ട തലത്തിൽ നില്ക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്നത് തന്നെ ആണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത.
സിനിമയുടെ മഹാഭാരത രംഗത്തിൽ ദ്രൗപതി ആയി വേഷമിടുന്ന ശവം യഥാർത്ഥത്തിൽ ദ്രൗപതി എന്ന സ്ത്രീയുടെ അവസ്ഥയെ പൂർണമായി ഉൾക്കൊള്ളുകയും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിക് ആയ മഹാഭാരതത്തിലെ സ്ത്രീവിരുദ്ധത തുറന്നു കാട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു.ഇതിനിടയിൽ അക്ബർ നെയും അനാർക്കലിയെയും കൊണ്ട് വരുകയും ചെയ്യുന്ന സംവിധായകൻ നമ്മൾ ബിംബവത്കരിച്ച പലതിനെയും ഉടച്ചു വാർക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട്.ഇതിലെ പല ഡയലോഗ് കളും നമ്മെ ചിരിപ്പിക്കുകയും ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവയാണ്.
ഈ ലോ ബജറ്റ് സിനിമയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ഘടകം അഭിനയം തന്നെ ആണ്.naseerudhin ഷാ,ഓം പുരി,രവി baswani,പങ്കജ് കപൂർ,ഭക്തി ബർവേ,സതീഷ് ഷാ അടങ്ങിയ മികച്ച നാടക സിനിമ അഭിനേതാക്കളുടെ നിര തന്നെ ഇതിൽ കാണാം.ഇതിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളായ വിനോദ് നേയും സുധിർ നേയും അവതരിപ്പിച്ച naseerudhin ഷാ,രവി baswani എന്നിവർ മികച്ചു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവരോടൊപ്പം തന്നെ തർനേജ,അഹുജ എന്നിവരെ അവതരിപ്പിച്ച പങ്കജ് കപൂർ,ഓം പുരി എന്നിവരും കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചവരോടൊപ്പം തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്.ഇതൊക്കെ തന്നെ ആണെങ്കിലും ഓം പുരിയുടെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ തർനേജ വിളി സിനിമയിൽ വേറിട്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.ഈ ലോ ബജറ്റ് സിനിമയിൽ കൂലി കൂട്ടി ചോദിച്ച ആൾ ഒരു തരത്തിലും വഴങ്ങാതെ വന്നപ്പോൾ costume ഇട്ടു മഹാഭാരത scene ൽ വന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ ആയ വിധു വിനോദ് ചോപ്ര അടക്കം മികച്ച അഭിനയം കാഴ്ച്ച വെക്കുന്നുണ്ട്.

“ Nahi, Draupadi jaisi Sati nari ko dekhkar maine cheer haran ka idea drop kar diya hai. Jai ho, aisi Sati nari ki jai ho.”

” Draupadi tere akele ki nahi hai. Hum sab shareholder hain.”

തുടങ്ങിയ എന്നും ഓർത്തു വെക്കാവുന്ന ഡയലോഗ് കൾ ഉള്ള ഈ സിനിമയിൽ ഏക ഗാനം ഹം honge കാംയാബ് എന്ന ഒരേ ഒരു ഗാനം ആണ്.ഈ ഗാനം അമേരിക്കയിൽ കറുത്ത വർഗക്കാരുടെ മുന്നേറ്റ സമയത്തു ഉയർന്നു കേട്ട we shall overcome ൽ നിന്ന് പ്രചോദിതമായത് ആണ്.ഈ ഗാനത്തിലെ വരികളെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ 34 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞും ഈ അവസ്ഥകൾ എന്നെങ്കിലും മാറുമെന്ന പ്രത്യാശയോടെ ജീവിക്കുന്നു.best debut director ക്കുള്ള ദേശീയ അവാർഡ് കുന്ദൻ ഷാ ക്കു ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു.ഈ സിനിമ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ മികച്ചതും വേറിട്ടതും ആയ ഒന്നാണ് .