shuaib chaliyam

"You talkin' to me? You talkin' to me? You talkin' to me? Well, who the hell else are you talkin' to? You talkin' to me? Well, I'm the only one here. Who the f–k do you think you're talkin' to?"

Monthly Archives: January 2017

62.Shit(2003) dir:Amudhan RP genre:documentary

മാരിയമ്മാൾ രാവിലെ തന്നെ തന്റെ ജോലിക്കു പോകുന്നിടത്തു നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന 25 മിനിറ്റ് ഉള്ള ഡോക്യൂമെന്ററി ആണ് amudhan rp സംവിധാനം ചെയ്ത shit.മധുരൈ മുനിസിപ്പൽ കോര്പറേഷനിലേ ശുചീകരണ തൊഴിലാളി ആയ മാരിയമ്മാൾ ന്റെ ജോലി. അമ്പല തെരുവിലെ മനുഷ്യന്റെയും മൃഗങ്ങളുടെയും തീട്ടം വൃത്തിയാക്കുക എന്നതാണ്.25 കൊല്ലം ആയി ആരും അറപ്പും വെറുപ്പോടെയും കാണുന്ന ഈ ജോലി ചെയ്യുന്ന മാരിയമ്മാൾ ,ഈ ജോലിയിൽ നിന്ന് മാറ്റം ചോദിച്ചു മുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കൊല്ലങ്ങളായിട്ടു അതിൽ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാതെ തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു.ആരോഗ്യ രക്ഷ ക്കു വേണ്ട യാതൊരു വിധ കാര്യങ്ങളും ഇല്ലാതെ ജോലി ചെയ്യുന്ന മാരിയമ്മാൾക്കു ചെറിയ ശമ്പളവും ആണ്.തന്റെ പണി ആയുധങ്ങളിൽ മിക്കതും തന്റെ സ്വന്തം ചെലവിൽ നിന്നുള്ളതാണ് എന്ന് പറയുന്ന മാരിയമ്മാൾ നെ ഇവിടെ കാണുകയും ചെയ്യുന്നു.എന്നാലോ ഈ ജോലി ചെയ്യുന്ന രണ്ടു മക്കളിലൂടെ കുടുംബ പരമായി തന്നെ പിന്തുടർന്ന് പോകുകയും ചെയ്യുന്നു.

2003 ൽ എടുത്ത ഡോക്യുമെന്ററി ഇറങ്ങി 14 കൊല്ലത്തോളം കഴിഞ്ഞിട്ടും വളരെ അധികം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണ് ഈ ഡോക്യുമെന്ററി.the Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act 1993 നിയമപ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ തോട്ടിവേല നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ഈ നിയമം പരിഷ്കരിച്ചു കക്കൂസ് കുഴി തോണ്ടുന്നതിലേക്കും കൊണ്ട് വന്നു.enactment of the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act 2013 ഈ നിയമത്തിലൂടെ തൊട്ടിവേല ചെയ്യുന്നവരെ വേറെ ജോലി കൊടുത്തു പുനരധിവസിപ്പിക്കേണ്ടത് കൂടെ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു.2011 സെൻസസ് ന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ socio economic and caste census പ്രകാരം 1,80,657 households are engaged in manual scavenging for a livelihood. Maharashtra, with 63,713, tops the list of the largest number of manual scavenger households, followed by Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Tripura and Karnataka ഇങ്ങനെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.ഇതിനു ശേഷം മാർച്ച് 2014 ലെ സുപ്രീം കോർട്ട് കണക്കിൽ 7 ലക്ഷം പേർ ഈ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് കാണുന്നത്.ഇതിൽ ഏറ്റവും രസകരമായ കാര്യം ഈ നിയമങ്ങളെ കാറ്റിൽ പറത്തുന്നത് ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിന് കീഴിൽ തന്നെ ഉള്ള സ്ഥാപനമായ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ആണ് .ഈ ജോലി ചെയ്യുന്നവരിൽ 90 ശതമാനത്തോളം താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരുമാണ്.

Amudhan തന്റെ ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ impact ആയിട്ട് തന്റെ ബ്ലോഗിൽ 2007 ൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇവിടെയും കൊടുക്കുന്നു.

1) The street that is shown in the film full of shit is shut down.

2) Mariyammal, the protogonist of the film has been transferred to sweeping job.

3) The film is being screened in over 500 places in Tamilnadu by film circles, dalit groups, educational institutions and human rights groups.

4) The film has been embraced by Aathi Tamilar Peravai, a political movement working with Arundhatiyars in Tamilnadu and has become part of their campaign against manual scavenging both within and outside Tamilnadu.

5) The film also shook the Madurai municipal corporation that eventually brought in better infrastructure in maintanence and use of public toilets in Madurai.

ഒരു activist ന്റെയോ മറ്റു വിദഗ്ദ്ധരുടെയോ സാന്നിധ്യമില്ലാതെ ജോലിക്കാരിയായ മാരിയമ്മാൾലൂടെ മാത്രം സഞ്ചരിക്കുന്ന ഡോക്യുമെന്ററി യുടെ രീതിക്ക് വിമർശനങ്ങൾ ഏറ്റിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ രീതി തന്നെ ആണ് ഇത് പോലെ ഉള്ള ചൂഷണങ്ങൾക്ക് എതിരെ പോരാടാൻ വേണ്ടത്.cashless ഇക്കോണമി യെ കുറിചു സംസാരിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഇന്നും കക്കൂസ് ദൗർബല്യവും ഇന്നും ബോധവത്കരണ കുറവ് കൊണ്ട് പൊതു ഇടങ്ങൾ കക്കൂസ് ആയി മാറുന്ന ഇന്ത്യയെ shitless ആക്കുന്ന ഇവരെ മറക്കാതിരിക്കുക.ഓര്മപ്പെടുത്തലുകൾ ആണല്ലോ സാമൂഹിക പുരോഗമാനത്തെ നിലനിർത്തുന്നത്,ഇന്ത്യ കടന്നു സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക പരിഷ്കരണ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഡോക്യുമെന്ററി മികച്ച ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ തന്നെ ആണ്.2017 എന്ന പുതുവത്സരത്തെ ഞാൻ വരവേറ്റുന്നത് നിരവധി അവാർഡുകൾ നേടിയിട്ടുള്ള ഈ ഡോക്യൂമെന്ററി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ആണ്.

 https://m.youtube.com/playlist?list=PL6169DC193C7EFCAA

Advertisements